Utvärdering av introduktionen

Efter introduktionen skickades en enkät ut till samtliga antagna studenter till den naturvetenskapliga institutionen. Vi har fått in 52 svar där ca 10 personer inte deltog på grund av olika anledningar. En del hade fullt upp med flytt och kunde inte delta, någon annan tyckte inte att en introduktion kändes som hens ”grej”. Samtliga aktiviteter …